Resmi Gazete’de bugün neler var? (12 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7499 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 2024 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8240)

– Hatay İli, Kırıkhan İlçesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8241)

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8242)

– Uygar RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Balıkesir, İzmir ve Manisa İllerinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8243)

– R3-Bilecik-6 RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Eskişehir İlinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8244)

– 154 kV Keban Şalt-2-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8245)

– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8246)

– Muğla İli, Milas İlçesinde S:86541 Numaralı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8247)

– İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8248)

– 154 kV (Şereflikoçhisar-Kütüklü)-Brş.N-R3-Ankara-2-1 RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8249)

– R3-Çorum-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Amasya ve Çorum İllerinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8250)

— 400 kV Atatürk HES-Çobanbeyli TM Enerji İletim Hattının 371-446 Numaralı Direkleri Arası ile 154 kV Elbistan B-Kandil Enerji İletim Hattının 178-185 Numaralı Direkleri Arasının Deplase Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8251)

– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8252)

– Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine, Sınırları Gösterilen Alanın Bingöl Hesarek Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8253)

– Baykan Enerji Grubu HES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Siirt İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8254)

– 154 kV Şereflikoçhisar-Kütüklü Geçici Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8255)

– 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8256)

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 8257)

YÖNETMELİKLER

– Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8258)

– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Uluslararası Eklem Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2023 Tarihli ve E: 2020/65, K: 2023/187 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/4, K: 2023/6)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x