12. Kalkınma Planı’nda savunma sanayisinde yerlilik hedefi: Yüzde 85

AA

2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı’nda yer verilen konulardan birisi de Türk savunma ve sanayisi oldu.

Türkiye, planda yapılan uygulamaları hayata geçirerek, 5 yıllık dönemde ürettiği politika ve tedbirlerle ihracat, istihdam ve yerlilik oranının artırmaya hazırlanıyor.

12. Kalkınma Planı’na göre, Türkiye’nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını milli teknolojilerin ve yeteneklerin azami ölçüde kullanımını temin ederek karşılanacak.

Savunma ve havacılık sanayisinin rekabetçiliğini küresel ölçekte artırmak, savunma sanayisinde edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını da sağlayarak ülke için önemli ekonomik değer üreten bir seviyeye taşımak temel amaç olacak.

Türk savunma sanayisi yetkinliği artırılacak

Bu amaca ulaşmak için Türk savunma sanayisi gerek ülkenin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını gerekse dost ve müttefik ülkelerin bu alandaki taleplerini yurt içi imkanlarla karşılayabilecek yetkinliğe ulaştırılacak.

Türkiye’nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarında dışa bağımlılığı azami ölçüde ortadan kaldırmak amacıyla başta alt bileşenler olmak üzere yerli üretim yetkinlikleri geliştirilecek.

Sektörün yerlilik oranı

Sektörün yerlilik oranında da plan döneminde gelişme kaydedilecek. Geçen yıl yüzde 73,4 seviyesinde bulunan yerlilik oranı, 2028’de yüzde 85’e ulaşacak.

AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri

Kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi derin ve çığır açan teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri desteklenecek.

Sektörün eğitim altyapısı güçlendirilecek

Sektörün artan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı güçlendirilecek, teknoloji yarışma ve programları yoluyla savunma sanayisine yönelik ilgi artırılacak.

Şirketlerinin dijital dönüşüm olgunluğu artırılacak

Sektörün ülkenin dijital dönüşümüne öncülük etmesi amacıyla savunma sanayisi şirketlerinin dijital dönüşüm olgunluğu artırılacak, verinin etkin kullanımı ve güvenliği sağlanacak.

Odakta ihracat ve yeteneklerin sivil alanda kullanımı var

Sektör genelinde yeşil dönüşüm alanında farkındalık artırılacak, sektörün ihracat potansiyelinin küresel ölçekte atılan düzenleyici adımlardan etkilenmemesi için yeşil dönüşüm yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirici faaliyetler düzenlenecek.

Savunma sanayisinin ihracatı artırılacak, uluslararası işbirliği güçlendirilecek, yüksek teknolojili alanlarda yetenek kazanımı ve kullanımı çerçevesinde sivil pazarla etkileşimi desteklenerek Türkiye’nin sanayileşme hedefleri ve dış ticaret dengesi ile sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak.

Türk savunma sanayisini küresel ölçekte rekabetçi bir konuma ulaştırmak amacıyla çalışmalar yürütülecek.

Savunma sanayisinde sivil alanlar gözetilecek

Askeri alanda teknoloji yoğun ürün ve hizmetler için kazanılan yeteneklerin sanayileşme hedefleri doğrultusunda sivil alanda etkin kullanımı sağlanacak. Sektör paydaşları arasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik platformlar oluşturulacak. Gerek savunma ve güvenlik gerekse sivil alanda siber güvenlik ihtiyaçları, azami ölçüde yerli ve yetkin çözümlerle karşılanacak.

Performans hedefleri

Tüm bu politika ve tedbirlerle geçen yıl 12,2 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayisi cirosu 2028 yılında 26 milyar dolara çıkarılacak.

Son yıllarda ivme kazanan ve geçen yıl 4,4 milyar dolara ulaşan savunma ve havacılık sanayisi ihracatı 2028 yılında 11 milyar doları bulacak.

Plan döneminde sektörün istihdamı da yaklaşık olarak ikiye katlanacak. Geçen yıl 81,1 bin olan sektör istihdamı 2028’de 158 bine yükselecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x